Verwysing ii

R800,00

Roses become a signifier with reference to moments, memories, times, and places. Through the series of “Verwysings”, I approach this gift of roses to refer to what we share, and to this scent of “nostalgia”.rnrnRose word ń aanduier met verwysing na oomblikke, herinneringe, tye en plekke. Deur die reeks van “Verwysings” benader ek hierdie gawe van rose om te verwys na dit wat ons deel, en na hierdie geur van “nostalgie”.

MEDIUM: Oil on bord
DIMENSIONS: 200 x 200mm

Availability Enquiry

For me, the use of roses as imagery shares a grey area between “iconic” and “ironic” in relation to visual representation. It achieves this “bittersweet” taste as it is approached anew each time. However, I also find myself in this boat because it brings this flavour of “nostalgia” to my mouth. In this way, roses become a signifier that refers to moments, memories, times, and places. Through the series of “Verwysings”, I approach this gift of roses to refer to what we share, and to what is close to the heart… Roses follow me wherever I go, through my growing up years, through gardens where I would visit or as gestures of tenderness. It remains close to me. Vir my, deel die gebruik van rose as beeldmateriaal aan ń grys area tussen “ikonies” en “ironies” in verband met visuele voorstelling. Dit volbring hierdie “bittersoet” smaak soos wat dit elke keer opnuut weer benader word. Ek is egter ook nou in hierdie bootjie, want dit bring vir my hierdie geur van “nostalgie” tot die mond. Rose word op hierdie manier ń aanduier wat verwys na oomblikke, herinneringe, tye en plekke. Deur die reeks van “Verwysings” benader ek hierdie gawe van rose om te verwys na dit wat ons deel, en na dit wat na aan die hart lê… Rose volg my waar ek gaan, deur my grootwordjare, deur tuine waar ek sou kuier of as geskende of gebare van teerheid. Dit bly na aan my.

Scroll to Top