Spoken in the dark, heard in the light

R1480,00

Availability Enquiry

Illustrasies word vir my n manier om my eie (en ander se) stories visueel te vertel. Elke onderwerp dra vir my ‘n persoonlike simboliek.
In my kop is ek altyd besig met n naratief waarbinne elke individuele illustrasie inpas in n tydlyn of hoofstuk. Dit word n woordelose storieboek (Silent book). Granate, blare, jakkalsies, vetplante, seediere en visse het elk n simboliese betekenis in my werk.
Soos n kaartsleutel waarmee jy die storie kan ontsluit.
Illustrations become a way for me to tell my own (and others’) stories visually. Each subject carries a personal symbolism.
In my mind I am always busy with a narrative within which each individual illustration fits into a timeline or chapter. It becomes a silent book. Pomegranates. Leaves, foxes, succulents, sea animals and fish each have a symbolic m3aning in my work. Like a key with which you unlock the story.

Dimensions 630 × 500 mm
Medium

Watercolour & Ink on Fabriano

Scroll to Top